View profile

Some more works from the exhibition "Reflections" collection

Revue
 
Tentoonstelling Reflecties loopt nog tot 9 augustus. Van harte welkom! ---> More info in English,
 

Gabriëlla Cleuren Art

July 15 · Issue #78 · View online
What I make, see, write, read, hear and visit

Tentoonstelling Reflecties loopt nog tot 9 augustus. Van harte welkom!
—> More info in English, Français or Deutsch <—

Reflecties 2020
Reflecties 2020
Een uitstap met veel indrukken.
Van 14 juni tot 9 augustus kan je in de Stedelijke Musea van Sint-Niklaas (De Salons) naar de tentoonstelling REFLECTIES.
—> More info in English, Français or Deutsch <—
Een selectie van meer dan 40 werken + begeleidende video’s uit een oeuvre van duizenden werken.
Zie hoe de geschiedenis zich steeds weer herhaalt en veel van die werken daardoor nog steeds van toepassing zijn op het heden. Gelukkig biedt Gabriëlla ook een uitweg: de troost en schoonheid en kracht van de natuur. Daar groeit de hoop.
Poëzie van de wildernis.
Door een verschuiving naar nieuwe horizonten in 2017  naar aanleiding van mijn poëzie van het woud 2014 , ook al omdat mijn “Brave new old Worlds” zeer belastend was, kwam ik terecht in de wildernis, overstromingsgebieden van de Schelde in Buitenland, Temse. Het is niet altijd nodig verre reizen te maken. Je kan je oog ook richten op de bijzondere schoonheid verscholen in kleine entiteiten, in de onmiddellijke nabijheid, het wilde, met daarin een uitgesorteerd, getransformeerd element dat bevreemdende schoonheid insluit, dat zelfs abstract werkt of een fantastische, eigen wereld wordt.
Poetry of the wilderness 03_Small_world 2019
Poetry of the wilderness 03_Small_world 2019
Poésie du désert.
En raison d'un changement vers de nouveaux horizons en 2017 à la suite de ma poésie de la forêt de 2014, également parce que mon “Brave new old Worlds” était très stressant, je me suis retrouvé dans le désert, les plaines inondables de l'Escaut à l'étranger, à Temse. Il n'est pas toujours nécessaire de faire de longs voyages, vous pouvez également vous concentrer sur la beauté spéciale cachée dans de petites entités, dans le voisinage immédiat, la nature et un élément trié et transformé qui comprend une beauté étrange, même fonctionne de manière abstraite ou fantastique, propre monde.
Poesie der Wildnis.
Aufgrund einer Verschiebung zu neuen Horizonten im Jahr 2017 aufgrund meiner Gedichte aus dem Wald von 2014, auch weil mein “Brave new old Worlds” sehr stressig war, landete ich in der Wildnis, den Auen der Schelde im Ausland, Temse. Es ist nicht immer notwendig, lange Reisen zu unternehmen, Sie können sich auch auf die besondere Schönheit konzentrieren, die in kleinen Wesenheiten verborgen ist, in unmittelbarer Nähe, in der Wildnis und auf ein sortiertes, transformiertes Element, das seltsame Schönheit enthält, sogar abstrakt oder fantastische, eigene Welt.
Poetry of the wilderness.
Due to a shift to new horizons in 2017 as a result of my poetry from the 2014 forest, also because my “Brave new old Worlds” was very stressful, I ended up in the wilderness, floodplains of the Scheldt in Abroad, Temse. It is not always necessary to make long journeys, you can also focus on the special beauty hidden in small entities, in the immediate vicinity, the wild, and a sorted, transformed element that includes strange beauty, even works abstractly or fantastic, own world.

Follow Gabriëlla:
·       Web Shop
·       Personal writings
·       Website (daily updates!)
·       Facebook
·       Instagram
·       Linkedin

Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Gabriëlla Cleuren, Van Landeghemstraat 86, B-9100 Sint-Niklaas +32 3 777 6776